RİSK VE DENETİM KOMİTESİ

Kuruçayırlı Grubu Risk Komitesi , her yıl Yönetim Kurulu tarafından seçilmektedir. Risk Komitesi’nin başlıca görevleri , gruba bağlı şirketlerin tamamını denetleyerek , makam ya da birim gözetmeksizin risk altındaki her tehlikeye müdahale etmek ve aksiyon oluşturmaktır. Risk Komitesi her ay oluşturduğu Faaliyet Raporlarını düzenli olarak Yönetim Kurulu toplantılarında sunmaktadır.

Kuruçayırlı Grubu Denetim Komitesi , gruba bağlı tüm alt marka ve şirketleri Audit sistemiyle denetleyerek , olası problem ya da sorunları hızlı ve minumum zararla sona erdirmek için kurulmuştur. Her yıl Yönetim Kurulu tarafından seçilen Denetim Komitesi , yılda 8 kere periyodik olmaksızın denetim gerçekleştirmekte ve bu denetimleri Yönetim Kurulu toplantılarında paylaşmaktadır.