İSTİHDAM VE ÇALIŞMA STANDARTLARI

Kuruçayırlı Grubu olarak farklı görevlerde farklı insanlara yarattığımız iş fırsatları ile insanın her türlü birikim ve tecrübesini en ufak ayrıntısına kadar sahipleniyoruz. Kuruçayırlı Grubu’nun birer üyesi olduğunu hiçbir zaman unutturmadığımız çalışma ortamımızda , sahiplenmenin ne kadar da önemli olduğunu çalışanlarımıza da benimsetiyoruz.

Kaliteli çalışma ortamlarımızda , rahat ve güvenli bir iş hayatının bizim için ne kadar önemli olduğunu da tüm paydaşlarımıza gösteriyoruz.

Uygun pozisyonlarda kadın ve erkek ayrımı yapmayarak cinsiyet dağılımını eşit tutmayı hedefliyoruz. Engelli insanlar için yarattığımız çalışma ortamları ile onların her zaman yanında olduğumuzu vurguluyoruz.