KURUCUMUZ

Türk topraklarına yaptığı yatırımlarla, emeğin erişilemez bir varlık olduğunu dile getiren; Türk iş dünyasında önemli başarılara imza atmış, Türkiye’nin başkenti olan Ankara’ya anlatmakla tükenmeyecek bir sevgi duyan ve bu topraklarda gözlerini yuman Kuruçayırlı Grubu Kurucusu ve ebedi başkanı merhum Mehmet Kuruçayırlı…

Dünya savaşlarla kaynarken, Türkiye’nin merkezi konumundaki Ankara’da 1925 yılında inşaat malzemeleri satışı ile ticaret hayatına başlayan Kuruçayırlı Mehmet Efendi, bugün gerek ülkemizde gerekse dış ülkelerde yüzlerce istihdam ve yatırımla Türk ekonomisine büyük ölçekte katkı sağlamakta olan Kuruçayırlı Grubu’nun temellerini atmıştır.

İstikrarlı büyümenin yolunun ancak görev ve sorumluluk almayı bilen personeli şirket halkasının bir zinciri olarak görmekten geçeceğine değinen Mehmet Kuruçayırlı, “Büyümenin hızlısı değil istikrarlısı zordur. ” felsefesini Grubun kurumsal yapısına aşılamıştır.

Mehmet Kuruçayırlı’nın “Hedefini ileriki nesil ve yüzyıla göre belirleyerek, bireysel değil ekip dahilinde düşünerek, sermayeyi servet ile karıştırmayarak ve maddiyatla değil kalıcı eserler bırakarak tarihte yer almanın insana azami tatmin sağlayacağı şüphesizdir” sözleri Kuruçayırlı Grubu’nun parlayan yıldızına ilk ışık olmuştur.

“Bu ülke topraklarında en helal lokmayı kazanmak, ulusun sorumluluklarına yönelmek ve bu sorumluluklarda sancağı üstlenmekle elde edilebilinir.” ilkesi kurucumuzun bizlere bıraktığı eşsiz ve en gururlu vasiyettir.