Sektördeki Diğer Marka ve Kuruluşlar

ENERJİ

Kuruçayırlı Grubu’nun 2011 yılı itibariyle giriş yaptığı enerji sektöründeki yatırımları , Türkiye’nin enerji piyasasındaki arz ve talep dengelerine paralel bir şekilde sürdürülmektedir.

Kütahya , Artvin illeri olmak üzere 2 adet Hidroelektrik Santrali’nin Kütahya ve Artvin’deki tesislerinde üretim gerçekleştirmektedir.

Kuruçayırlı Grubu’nun mevcut üretim gerçekleştiren tesislerinde yıllık 29.000.000 KWh enerji üretimi gerçekleşmektedir.