SEÇME VE YERLEŞTİRME

Şirketimizde yeni oluşturulan ve çeşitli nedenlerle boşalan pozisyonlar için internet sitemizde ve iş arama portallarında ilan verilir. İnternet üzerinden ve direkt gelen başvurular, şirket çalışanlarımızın önerdiği adaylar, pozisyonun gereklerine göre incelenerek uygun adaylar görüşmeye çağırılır. İlk görüşme insan kaynakları departmanı tarafından bireysel görüşme veya toplu görüşme şeklinde gerçekleştirilerek uygun bulunan adaylar ilgili birim yöneticisiyle ikinci görüşmeye alınır. 2. görüşme sonunda uygun bulunan adayların referans sorgulaması yapılarak, kendilerine teklifte bulunulur. İşe yeni başlayan çalışanlarımız oryantasyon ve işbaşı eğitimlerine katılarak, şirketimize uyumları sağlanır.