ETİK İLKELER

Kuruçayırlı Grubu tarafından kabul edilen etik ilkeler , çalışanlar tarafından kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Bir çok farklı sektörde her geçen gün artan şirket sayısı Kuruçayırlı Grubu Disiplin Kurulu tarafından ilke ve kurallar oluşturmayı zorunlu hale getirmiştir.

Etik ilke ve kurallarımız şu şekildedir :

  • Personel sorumluluk ve yükümlülükleri,
  • Etkili zaman kullanımı,
  • Hediye,davet,yardım ve bağışların kabul edilmesi,
  • Kamuoyu ile olan ilişkiler,
  • Şirket ya da Grubu yıpratacak çıkar ilişkileri,
  • Şirket ve kişisel bilgilerin saklanması

Kuruçayırlı Grubu iç sistemi olan “Kuruçayırlı Communicator” programında yer almakta ve tüm çalışanlarımız bu bilgileri istedikleri her an erişim sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra Kuruçayırlı Grubu’na bağlı tüm şirketlerin Kurumsal Kimlik ve İlkeler kitapçıkları mevcuttur.