İNSAN KAYNAKLARI

KOORDİNASYON KOMİTESİ

Kuruçayırlı Grubu’na bağlı tüm alt şirket ve markaların İnsan Kaynakları farklı yürütülmektedir. Bu birimlerdeki tüm yönetici ve çalışanlar , Kuruçayırlı Grubu İnsan Kaynakları Koordinasyon Komitesi’ne bağlıdır. Bu komite , tüm alt şirket ve markaların İnsan Kaynakları yöneticilerinden oluşmaktadır. Kuruçayırlı Grubu İnsan Kaynakları Koordinasyon Komitesi’nde bir İnsan Kaynakları Müdürü , bir İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları yöneticileri yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Koordinasyon Komitesi’nin başlıca görevleri , alt şirket ve markalardaki boş pozisyonları doldurmak , şirketler arası transferleri kararlaştırmak , atama gibi pozisyon değişikliklerini belirlemek ve Kuruçayırlı Grubu Online Sınav Merkezi’ni yönetmektir.