PERFORMANS YÖNETİMİ

Şirketimizin ve çalışanlarımızın performansı objektif kriterlerden oluşan bir performans sistemi aracılığıyla periyodik olarak takip edilir. Çalışanlarımızın gelişimlerini sağlayabilmek için, güçlü yönlerinin ve gelişime açık alanlarının ortaya çıkarılması ve ücret düzenlemeleri, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kariyer planlaması gibi uygulamalara temel oluşturması amacıyla performansları değerlendirilir ve kendilerine sürekli gelişimleriyle ilgili geribildirimde bulunulur.