KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Kuruçayırlı Grubu , kuruluş yılı olan 1925’den günümüze bir çok küresel ve bölgesel kriz ile karşı karşıya gelmiştir. Konusunda uzman mali idareciler ve sıcak kararlar sağlama konusunda ihtisaslaşmış yöneticiler ile taşıdığı bayrağı 2000’li yıllar da da aynı şekilde sürdürmektedir. Topluma ve çalışanlara minimum risk sağlatacak bir Kurumsal Risk Yönetimi (ERP ) oluşturulmuş , değişik senaryo ve olumsuzluklar üzerinde nasıl çözüme ulaşılabileceği konusunda birikimler sağlanmıştır.

Kuruçayırlı Grubu , faaliyette bulunduğu sektörlerdeki tüm şirketlerini ayrı bir sermaye yapısı ile yönetmektedir. 3 aylık mali analiz raporları ile Kuruçayırlı Grubu Yönetim Kurulu , Denetleme Kurulu ve Grup Başkanları ile bir araya gelmekte ve yönetim kararlarını paylaşmaktadır. Kuruçayırlı Grubu , ülke ekonomisine katkı sağlamayan hiçbir şirketini kar ya da zarar gözetmeksizin Grup bünyesinde tutmamaktadır. Kuruçayırlı Grubu’nun bu tutumu altında ülkenin kazanç sağlamadığı takdirde Grubunda kazanmayacağı politikası yer almaktadır.